آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوار بز تعبیر

بز – سوار بز

سوار بز ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار بز شده‌ای و به هر طرفی حرکت می‌کنی و می‌گردی، تعبیرش این است که به مرد بزرگی حقه و فریب می‌زنی و هر طور که بخواهی او را می‌گردانی. اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، یـعـنـی آن مرد…
متن دوم