آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سمور تعبیر

سمور

سمور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سمور، مردی ظالم و کافر و راهزن می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: یـعـنـی مردی غریب و ثروتمند است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت سمور می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه گوشتی که خورده‌ای، از…
متن دوم