آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سماق تعبیر

سماق

سماق ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن سماق، جنگ و لجاجت و دشمنی می‌باشد.اگر ببینی سماق می‌خوری، یـعـنـی با کسی بحث و جدل و بگومگو می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).به هر جهت خوردن سماق تعبیر خیری ندارد. سماق
متن دوم