آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرکه

سرکه

سرکه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرکه، مال حلال و با برکت می‌باشد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر سرکۀ ترش، غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن سرکه خوب و نیک است، همانطور که پیغمبر(ص)…
متن دوم