آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرود تعبیر

سایر آوازها

سایر آوازها ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب آواز بلند برای مردها، شرف و بزرگیِ نام و شهرت می‌باشد، ولی تعبیرش برای زن‌ها خیلی بد بوده و برعکس مردها است.ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند بلند آواز می‌خواند، یـعـنـی به اندازه‌ای…
متن دوم