آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سجده بر خدا

سجده

سجده بر خدا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عبادت خداوند را به جا می‌آوری و بر او سجده می‌کنی، تعبیرش به دست آوردن خیر و ثواب جهت آخرت می‌باشد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای رکوع و سجده عبارتند از: 1- رسیدن به خواسته 2- جمعیت 3-…
متن دوم