آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ستاره و سیاره تعبیر

ستاره و سیاره

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ستاره‌هامربوط به بزرگان و امیران می‌شود،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مربوط به لشکر «پادشاه»می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ…
متن دوم