آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سبیل

سبیل

سبیل تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سبیل، هیبت مرد می‌باشد.اگر در خواب ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد، ولی اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، یـعـنـی هیبت…
متن دوم