آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساطور

ساطور

ساطور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساطور، مردی است شجاع و دلیر در انجام کارهای سخت و آسان،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش مردی است که مردم کارهای سخت و دشوار را بوسیله او می‌توانند انجام دهند، مخصوصاً اگر ساطور بزرگ و محکم و پرقدرت باشد.ابن…
متن دوم