آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زکام

آبریزش بینی ( زکام )

آبریزش بینی ( زکام ) زکام یعنی گرفتگی و آبریزش بینی بر اثر سرماخوردگی و.... ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خودت یا شخص دیگری زکام شده است، تعبیرش این است که چند روزی بیمار می‌شوی و به زودی خوب خواهی شد و هر چه قدر زکام شدیدتر باشد…
متن دوم