آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زنده شدن یا دیدن بستگان فوت شده تعبیر

مرده – زنده شدن یا دیدن بستگان فوت شده

زنده شدن یا دیدن بستگان فوت شده ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیرش فوق العاده خوب می‌باشد، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و زنده شدی، یـعـنـی از گناه توبه می‌کنی و عمر طولانی…
متن دوم