آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زره

زره

زره امروزه به خاطر تغییر سلاحها، محافظهایی مثل زره نیز تغییر کرده و از جلیقۀ ضد گلوله استفاده می‌شود، بنابراین تعبیرهای این قسمت و قسمت جوشن را در مورد جلیقه ضد گلوله نیز می‌توان به کار برد. براهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زره…
متن دوم