آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زردچوبه

زردچوبه

زردچوبه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زردچوبه، رنج و بیماری می‌باشد‌‌‌‌‌ و در کل هیچ خیر و منفعتی در تعبیر آن وجود ندارد.اگر در خواب ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از زردچوبه هستی، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی.اگر ببینی به…
متن دوم