آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زاج تعبیر

زاج

زاج ابن سیرین می‌گوید: به طور کلی در تعبیر خواب زاج هیچ خیر و منفعتی وجود ندارد.تعبیر خواب زاج سفید یا زرد، بیماری می‌باشد، و زاج سیاه یـعـنـی مصیبت و غم و اندوه است (زیرا تعبیر رنگ سیاه هلاکت و نابودی می‌باشد)، ولی تعبیر زاج سبز، بهتر از…
متن دوم