آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ریش تعبیر

ریش

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ریش، آرایش مرد و سرپرستی و ریاست بر خانه می‌باشد؛ در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب - پاک و منزه است که مردها را با ریش‌ها…
متن دوم