آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزها و ایام هفته

روزها و ایام هفته

روزها و ایام هفته ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روز جمعه یا شنبه می‌باشد، تعبیرش این است که کاری را شروع می‌کنی که به تصور و خیال خودت خیری در آن وجود دارد، در صورتی که شر خواهد بود، ولی امام صادق(ع) می‌فرمایند: روزه جمعه بهترین…
متن دوم