آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روانکاوی

درمان با خود هیپنوتیزم

درمان با خود هیپنوتیزم این موضوع پذیرفته شده است که حالت هیپنوز اساسا خود هیپنوتیزم است،یعنی پذیرش بی قید وشرط تلقینات هیپنوتیزور از جانب سوژه(فرد هیپنوتیزم شونده)که تا حد زیادی منجر به حالت خلسه یا ترانس می شود.دلایل زیادی برای تقویت…

هیپنوتیزم راه روانکاوی را نشان می‌دهد

هیپنوتیزم راه روانکاوی را نشان می‌دهد در کلیه معالجات دکتر بروئر، فروید همراه او بود، و با وی همکاری می‌کرد و شاهد و ناظر چگونگی عملیات بود، روزی دکتر بروئر یک زن بیمار هیستریک را از طریق هیپنوتیزم معالجه می‌کرد، در حال معالجه زن بیمار…

عقیده فروید راجع به هیپنوتیزم

عقیده فروید راجع به هیپنوتیزم هیپنوتیزم مهم‌ترین وسیله درمان پزشکان مکتب نانسی برخلاف مکتب وین و پاریس به علل ارگانیک (عضوی) توجهی نداشتند، تلقین و هیپنوتیزم را مهم‌ترین وسیله درمان امراض روانی می‌پنداشتند و مدعی بودند که هیپنوتیزم از…
متن دوم