آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روانکاوی و فرهنگ

عقیده فروید راجع به هیپنوتیزم

عقیده فروید راجع به هیپنوتیزم هیپنوتیزم مهم‌ترین وسیله درمان پزشکان مکتب نانسی برخلاف مکتب وین و پاریس به علل ارگانیک (عضوی) توجهی نداشتند، تلقین و هیپنوتیزم را مهم‌ترین وسیله درمان امراض روانی می‌پنداشتند و مدعی بودند که هیپنوتیزم از…
متن دوم