آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روانکاوی فروید

هیپنوتیزم راه روانکاوی را نشان می‌دهد

هیپنوتیزم راه روانکاوی را نشان می‌دهد در کلیه معالجات دکتر بروئر، فروید همراه او بود، و با وی همکاری می‌کرد و شاهد و ناظر چگونگی عملیات بود، روزی دکتر بروئر یک زن بیمار هیستریک را از طریق هیپنوتیزم معالجه می‌کرد، در حال معالجه زن بیمار…

شهرت فروید

شهرت فروید شهرت فروید فروید به سال ۱۸۸۵ یعنی در ۲۹ سالگی شهرتی بسزا یافت و متخصص امراض عصبی شناخته شد و موفقیت‌های فراوانی کسب کرد ولی این موفقیت‌ها موجب غرور او نشد. «می‌تر» او را دعوت کرد که به جایش در دانشگاه تدریس کند و این امر از…

عقیده فروید راجع به هیپنوتیزم

عقیده فروید راجع به هیپنوتیزم هیپنوتیزم مهم‌ترین وسیله درمان پزشکان مکتب نانسی برخلاف مکتب وین و پاریس به علل ارگانیک (عضوی) توجهی نداشتند، تلقین و هیپنوتیزم را مهم‌ترین وسیله درمان امراض روانی می‌پنداشتند و مدعی بودند که هیپنوتیزم از…
متن دوم