آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روانشناسی هیپنوتیزم

سخنی چند با مخالفین عرفان

سخنی چند با مخالفین عرفان برخی از جنبه‌های عرفان در سیر مراحل تکاملی آن ممکن است قابل انتقاد و ایراد باشد، با وجود این من می خواهم بگویم که عرفان جزو «فهمیدنی‌ها» نیست بلکه جزو «احساس کردنی‌ها» و «لمس کردنی‌ها» است. مثال ساده‌ای بزنم:…

نحوه آماده شدن برای امتحان

نحوه آماده شدن برای امتحان بارها و بارها دروس خود را با دقت بخوانید.در زمانی که به تمرین اختصاص داده اید، سؤالات سالهای پیش را مطالعه کنید و یا درست مانند جلسه امتحان،به جواب نویسی بپردازید. با توجه به پرسشهایی که در…

تمرینات عملی برای تقویت چشم مانیه تیزم ور

تمرین اول نقطه سیاهی به قطر ۳ سانتی‌متر رسم کرده در برابر چشم‌های خود، به فاصله یک متر به دیوار نصب نموده، و در روی صندلی راحتی نشسته چشم‌ها را به آن بدوزید به طوری که در نتیجه نگاه چشم‌های شما خسته نشوند برای این منظور لازم است ابتدا یک…

دانلود کتاب ساختن تلقینات هیپنوتیزمی و پس هیپنوتیزمی

دانلود کتاب ساختن تلقینات هیپنوتیزمی و پس هیپنوتیزمی این کتاب برای کسانی که میخواهند اطلاعات بیشتری در مورد درمان مشکلات بالینی کسب کنند، راهنمای خوبی است و همراه داشتن آن به درمانگران تازه کار، احساس اعتماد به نفس دهد. این کتاب برای…

تصورات ناصحیح درباره هیپنوتیزم

تصورات ناصحیح درباره هیپنوتیزم ولی مثل همیشه که بعد از باز شدن دری به سوی مجهولات، اشخاص کنجکاو و تماشاچی و حقه‌باز و شارلاتان ، در قفای دانشمندان می‌افتند و وارد عرصه جدید می‌شوند، این دفعه نیز یک مشت مردم کنجکاو و بیکار و بی‌خیال…

ظهور هیپنوتیزم در ایران

ظهور هیپنوتیزم در ایران براساس مطالبی که در اولین صفحه از قسمت اول کتاب معتبر ولبرگ با عنوان هیپنوتیزم پزشکی نوشته شده،ایرانیان از حدود ۳۰۰۰سال پیش با”خودهیپنوتیزم” و استفاده از آن در جهت اهداف درمانی و روحانی آشنایی کامل داشته…
متن دوم