آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رنگ چشم تعبیر

چشم – رنگ چشم

رنگ چشم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم آبی، «بدعت» می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چشم‌های سیاه تو آبی شده است، یـعـنـی حال و روز تو بد و دگرگون می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم شهلا، فرزند می‌باشد. رنگ چشم
متن دوم