آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی رنگین کمان زرد می‌باشد، تعبیرش این است که مردم آن سرزمین دچار بیماری می‌شوند، یا اگر سبز باشد، تعبیرش فراخی و گستردگی نعمت است، ولی اگر قرمز باشد، تعبیرش بر خلاف رنگ سبز می‌باشد (دفع بلا و…
متن دوم