آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رضوان

رضوان

رضوان ابن سیرین می‌گوید: اگر رضوان را ببینی، تعبیرش این است که از عذاب ایمن می‌شوی و از سختی نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بین تو و خزانه‌دار پادشاه ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود (زیرا رضوان نگهبان و خزانه‌دار…
متن دوم