آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

راهرو خانه تعبیر

راهرو خانه

راهرو خانه ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب راهرو خانه، خدمتکار خانه می‌باشد.اگر ببینی راهرو خانه خوب و درست می‌باشد، یـعـنـی خدمتکاران خانه سالم و تندرست خواهند بود، ولی اگر خراب باشد، یـعـنـی خدمتکاران خانه بیمار خواهند بود (دفع بلا و…
متن دوم