آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رازیانه تعبیر

رازیانه

رازیانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رازیانه غم و اندوه می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل آن باشد یا نباشد) و تعبیر خوردنش ضرر و زیان است.اگر ببینی در زمین خودت رازیانه‌های خیلی زیادی داری، یـعـنـی گرفتار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و…
متن دوم