آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذوب یا استخراج آهن

ذوب یا استخراج آهن

ذوب یا استخراج آهن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سنگ، آهن درمی‌آوری و استخراج می‌کنی، تعبیرش این است که دچار سختی خواهی شد، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُل كُونُواْ حِجَارَةً اَوْ حَدِیدًا_ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا یَكْبُرُ…
متن دوم