آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دینار

دینار

تعبیرهای کلی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب دینار، امانت‌داری و به جا آوردن امانت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَمِنْهُم مَّنْ اِن تَاْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَّ یُؤَدِّهِ اِلَیْكَ... _ ... و بعضی از آنان کسانی‌اند که اگر…
متن دوم