آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دیدن انجیر در خواب

انجیر

انجیر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی انجیر می‌خوری تعبیرش بد می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل انجیر باشد یا خیر).اگر ببینی انجیر خورده‌ای یا جمع کرده‌ای و یا کسی به تو داده‌ است، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی خواهی شد و احتمالاً کاری…
متن دوم