آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دکتر پاتریک مک کارتی متخصص در هیپنوتیزم پزشکی

دکتر پاتریک مک کارتی متخصص در هیپنوتیزم پزشکی

دکتر پاتریک مک کارتی پزشک عمومی و متخصص بین المللی در موضوع هیپنوتیزم پزشکیاست. از سال ۱۹۹۲ بیش از ۲۰،۰۰۰ نفر مردم را درمان کرده، و آنها را به زندگی خود و بهبود در شیوه های مختلف کمک کرده است. و او یک موفقیت بسیار بالایی در عرصه کار…
متن دوم