آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دمل تعبیر

دمل

دمل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دمل داری، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال تو بیشتر می‌شود.اگر در خواب ببینی دمل تو شکافته شده و خون آمده است، تعبیرش این است که قسمتی از اموال تو از دست می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).جابر…
متن دوم