آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا و مناجات

نسخه ای جهت گرفتن طلب و امانت خود و موفقیت در کار

نسخه ای جهت گرفتن طلب و امانت خود و موفقیت در کار سلام دوستان عزیز صبح همتون به خیر و شادی دوستانی که در کار خود به کسی پولی قرض میدن و یا امانتی نزد شخصی قرار میدن ولی متاسفانه نمیتوانند پس بگیرند. اگه میخواهید امانتی به کسی بدهید…

دعا و مناجات

دعا و مناجات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دعا کردن، برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد.اگر در خواب ببینی برای کسی دعا می‌کنی، تعبیرش این است که به انجام ظلم و فساد گرایش پیدا می‌کنی و امر به معروف نخواهی کرد. اگر ببینی برای شخص مظلومی دعا…
متن دوم