آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای حرز امام جواد

چشم بد،پنج راهی که مردم خاورمیانه برای دوری آن انجام میدهند

"چشم بد" چیست؟ چگونه فرهنگ ها در سراسر منطقه با اثرات آن مقابله می کنند؟ نگاه دقیق تری می اندازیم طلسم نظر در یونان و ترکیه رایج است و اغلب برای تشویق خوش شانسی استفاده می شود (Creative Commons) این صحنه ای است که

دعای حرز امیرالمومنین,دعای حرز حضرت علی

دعای حرز امیرالمومنین حضرت علی این کلمات را بنویسید و با خود دارد.(البته دعای حرز حضرت علی زیاد است که در اینجا فقط یکی از حرزهای حضرت علی را قرار دادم.و به صورت کامل قاعده: در بازوی راست خود ببندید سعی کنید با آب زعفران روی…
متن دوم