آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعانویسی

آیا ما می توانیم برای حل مشکلات خود به دعانویس ها مراجعه کنیم؟

     حکم دعانویسی چیست؟ آیا ما می توانیم برای حل مشکلات خود به دعانویس ها مراجعه کنیم؟ دعانویسی یکی از کارهایی است که صدها سال سابقه دارد اما همواره مورد بحث و توجه بوده است. از سویی چون گاهی دعانویسی با سحر و جادو و انواع گناهان و…

ساعات دعــا نویــسی,ساعات مناسب دعــانویـــسی

برگرفته از نرم افزار متاسافت ساعات دعا نویسی,ساعات مناسب دعانویسی سلام. امروز داشتم جواب نظراتونو میدادم. 188 تا نظر فقط سوالشون یکی بوده.تا اینکه مجبورم شدم.یه جدول درست کنم و براتون تو سایت قرار بدم.شما فقط کافیه که نام و نام مادر رو به…

طبیعت کواکب

طبیعت کواکب  برای انجام بعضی امور وقت خاصی مشخش شده است مثلا میگویند این طلسم باید در برج ثور یا ... نوشته شود علت آن طیبیعت آن برج نیز میتواند باشد پس در زیر براتون طبیعت کواکب رو نوشتم حمل = آتشی ثور = خاکی جوزا = بادی سرطان = آبی…

بدست آوردن طبیعت شخص

برگرفته از نرم افزار متاسافت بدست آوردن طبیعت شخص برای بدست آوردن طبع یه نفر شما باید اسم مطلوب رو چهار تا چهار تا طرح کرده و باقیمانده را ببینید اگر 1 بود آتش است اگر 2 بود بادی است اگر 3 بود آبی است اگر 4 بود خاکی است و برای اینکه…

روز های هفته و سیارات منسوب به آن

برگرفته از نرم افزار متاسافت روز های هفته و سیارات منسوب به آن ها چنین اند. بطور کلی روزهای هفته و ساعات شبانه روز هرکدام به دو قسمت سعد و نحس تقسیم میشوند که هردو آن ها شامل بخش های اکبر و اصغر هستند و به یکی از سیارات منسوبند. به عنوان…

شناخت ساعات شبانه روز

برگرفته از نرم افزار متاسافت شناخت ساعات شبانه روز شناخت ساعات مختلف شبانه روز خیلی در این علم مهم و تاثیر گذار است یعنی اینکه بدانیم کدام ساعت و زمان برای چه کاری مناسب است یکی از موارد مهمی که از این موضوع در آن استفاده میشود…
متن دوم