آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دره تعبیر

دره

دره ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب دره، حج می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده:... بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ... _ ... در دره‌ای غیر قابل کشت نزد خانه حرمت یافته تو... (ابراهیم-37).جابر مغربی می‌گوید: اگر…
متن دوم