آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درد یا ضعف لب

لب – درد یا ضعف لب

درد یا ضعف لب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لبهای تو دچار ضعف شده‌اند، تعبیرش این است که عاجز و درمانده می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی لبهای تو درد می‌کنند، یـعـنـی غمگین می‌شوی. درد یا ضعف لب
متن دوم