آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درخت و شکوفه سدر

سدر – درخت و شکوفه سدر

درخت و شکوفه سدر حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت سدر، مردی بزرگ، ولی خجالتی می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: .تعبیر دیدن شکوفه سدر، عروس زیبا است. درخت و شکوفه سدر
متن دوم