آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دراج تعبیر

دراج

دراج ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دراج، زنی زیبا ولی بداخلاق می‌باشد که با شوهرش ناسازگار است.اگر در خواب ببینی دراج گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با چنین زنی ازدواج خواهی کرد ، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم