آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دایره زدن تعبیر

دایره زدن

دایره زدن ابن سیرین می‌گوید: اگر شخصی جوان دایره بزند، تعبیرش امر به معروف دشمن خویش و سفارش او به کار خوب و پسندیده است، ولی اگر پیرمرد باشد، تعبیرش ترک امر به معروف و سفارش نکردن به کار خوب و پسندیده است .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر…
متن دوم