آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دانشمندان هیپنوتیزم در امریکا

هیپنوتیزم در آمریکا

هیپنوتیزم در آمریکا سایر دانشمندان انگلیسی در حال حاضر دانشمندان زیادی در انگلستان مشغول تحقیق و معالجه از طریق هیپنوتیزم می‌باشند، از جمله دکتر «جی.اچ شولتز»، دکتر «اچ هنگستمر»، دکتر «اناتول میلچنی»، دکتر «لئوولمن»، دکتر «وی-پی ویتور»،…
متن دوم