آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داشتن سر بریده تعبیر

سر – داشتن سر بریده

داشتن سر بریده حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی سر بریده‌ای را فرا گرفته‌ای، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ و رئیس و سرور، دوستی و همنشینی کرده و به او علاقه‌مند خواهی بود و از او به تو خیر و منفعت می‌رسد. ابراهیم کرمانی…
متن دوم