آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص و فضیلت سوره های قران

فضیلت تهلیل های قرآن

فضیلت تهلیل های قرآن کفعمی از پیامبر اکرم  روایت کرده است که : به درستی که تهلیل های قران در ۳۶ جای کتاب الهی امده است  . هر کس این تهلیل ها را بخواند خداوند حکمت  وعلم  و ایمان و اخلاص وتوکل و ارامش و وقار را بر قلب او وارد…
متن دوم