آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره یس

آثار و برکات سوره یس

آثار و برکات سوره یس تعداد آیات: 83 مکی یا مدنی: مکی یس سی و ششمین سوره قران است یس، و نام های دیگرش «عزیزه؛ معمّه(شامل شونده)، مدافعه قاضیه(دفع کننده برآورده) از رسول گرامی اسلام روایت شده قرائت کننده این سوره نزد…
متن دوم