آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره همزه

آثار و برکات سوره همزه

آثار و برکات سوره همزه تعداد آیات: 9 مکی یا مدنی: مکی همزه یکصد و چهارمین سوره قرآن است در فضیلت این سوره از امام صادق علیه السلام آمده است: هر کس سوره همزه را در نمازهای واجبش قرائت کند فقر او زایل می گردد و روزی به سوی او جلب…
متن دوم