آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره ممتحنه

آثار و برکات سوره ممتحنه

آثار و برکات سوره ممتحنه تعداد آیات: 13 مکی یا مدنی: مکی ممتحنه شصتمین سوره قرآن کریم است نام های دیگر آن «الامتحان، الموده» می باشد. از رسول اکرم صلی الله علیه وآله نقل شده: هر کس این سوره را قرائت نماید فرشتگان بر او…
متن دوم