آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره ملک

آثار و برکات سوره ملک

آثار و برکات سوره ملک تعداد آیات: 30 مکی یا مدنی: مکی ملک شصت و هفتمین سوره قرآن کریم است نام دیگر این سوره «المنجیه» و «الواقعیة» می باشد امام باقر علیه السلام نیز در فضیلت این سوره فرمودند: سوره ملک، سوره مانعه است و…
متن دوم