آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره مطففین

آثار و برکات سوره مطففین

آثار و برکات سوره مطففین تعداد آیات: 36 مکی یا مدنی: مکی مطففین هشتاد و سومین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر کس در نمازهای واجب خود سوره مطففین را قرائت نماید خداوند امنیت از اتش را به او…
متن دوم