آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره مریم

آثار و برکات سوره مریم

تعداد آیات: 98 مکی یا مدنی: مکی مریم؛ نوزدهمین سوره قرآن آثار و برکات سوره مریم 1) زیاد شدن خیر و برکت روایت از امام صادق علیه السلام: «هر کس سوره مریم را بنویسد وآن را در ظرفی شیشه ای که دهانه تنگ دارد گذاشته و…
متن دوم