آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره مدثر

آثار و برکات سوره مدثر

آثار و برکات سوره مدثر تعداد آیات: 56 مکی یا مدنی: مکی مدثر هفتاد و چهارمین سوره قرآن است «مدثر» از نام های رسول خداست چنانکه در زیارتی خطاب به ایشان آمده است: «السلام علیک ایها المدثر».  در روایتی از امام باقر علیه السلام…
متن دوم