آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره مجادله

آثار و برکات سوره مجادله

آثار و برکات سوره مجادله تعداد آیات: 22 مکی یا مدنی: مکی مجادله پنجاه و هشتمین سوره قرآن است  نام های دیگرش «الظهار» «قدسمع»  است در تمامی این سوره نام مبارک الله تکرار شده است. امام صادق علیه السلام نیز فرموده…
متن دوم