آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره لیل

آثار و برکات سوره لیل

آثار و برکات سوره لیل تعداد آیات: 11 مکی یا مدنی: مکی لیل نود و دومین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام روایت می کند: هر که سوره لیل را در روز یا شب قرائت کند تمام اعضای بدنش بر اعمال نیک او شهادت می دهند و خداوند شهادت…
متن دوم